NTS mong nhờ BQT xóa dùm hình ảnh sex
kẻ nào đã đăng bừa làm bẩn dòng thơ.
Xin cám ơn!

Đường line : http://nghethuatdieukhac.com/forum/b...635#post315635