Kính mời các bác giao lưu quả trứng rồng huyền thoại
Số điện thoại của em
0903 540 460
kích thướt cao 70 , rộng 50, sâu 50
Hàng giao lưu toàn quốc