Em mới vào nghề, không biết loại gỗ nào là điêu khắc tốt nhỉ, mong mọi người chỉ giáo.