Kính phố tác phẩm bình phong tứ linh
Chất liệu gỗ trắc, hiện để nguyên mộc, đã xuống mầu thời gian
Mặt chính 1 tấm dầy 4cm
Kích thước cả khung : ngang 86cm, cao 80cm
Kích thước mặt tranh : ngang 40cm, cao 24cm