Kính phố thưởng lãm bức tượng mới sưu tầm : Tế công
Chất liệu gỗ trắc đen liền lạc không chắp ghép
Hiện để nguyên mộc
Kích thước : cao 58cm, ngang 50cm, sâu 19cm