Kính phố thưởng lãm bức tượng : Trường My
Chất liệu gỗ sưa
Kích thước : cao 34cm, ngang rộng nhất 11cm