Tôn tượng Phật A Di Đà cao 60cm, gỗ hương ta.
Quý vị có thể đặt cao 40cm, 50cm, 60cm, 1m, 2m, 3m. Gỗ hương ta, gỗ hương đá nhập khẩu, gỗ gõ nhập khẩu.
☎️ đặt tạc: 0967 302 774
📌 Địa chỉ Google Map: https://goo.gl/maps/FBLKRBex3n82
🌎 www.tuongphatgo.vn