Bàn ghế Trúc Hóa Long . 2 đoản 2 đôn 1 bàn . Gỗ gụ hàng cũ .