Như ý Hoàng Đàn thật là Sang
Đục Sóc vờn Nho nét thật mềm
Trừ tà trấn trạch thêm hưng khí
Thơm ngát vị Sâm hương ngàn đời.

Tranh gỗ Bùi Gia
Thưởng thức mỗi ngày. Trường tồn giá trị
Quân Bùi: 0976 311 833
P/S: Tác phẩm được chế tác từ gỗ Hoàng Đàn Lạng Sơn, đặc biệt đây là phần rễ nên hương thơm ngát, được ví như Sâm tươi để trong nhà.

Xem bài viết tại Facebook: Tranh gỗ Bùi Gia