Lh: 0972336266

Gỗ Mun Sừng
Lh đặt hàng: 0972336266


Cụ Di Lặc ngồi gốc tùng gỗ Mun quý hiếm
Cao: 35cm
Ngang: 37cm
Sâu: 26cm
Lh: 0972336266

Đĩa gỗ Mun sừng quý hiếm
Ngang: 21cm
Dầy: 2cm
Lh: 0972336266