gửi bởi lỗ Ban » T.Hai Tháng 1 08, 2018 2:08 pm
Đon Chữ Nhật Gỗ Gụ. Dài 1 m20 cm . rộng 45 cm cao 50 cm