TƯỢNG GỖ ĐẠT MA KHẤT THỰC DM002

Chất liệu: Gỗ hương nguyên khối
Kích thước: Cao 50 - Ngang 46 - Sâu 40cm

Xem thêm tại:
http://tuonggohungthinh.vn/