Bàn Ghế Âu Á Đục Khảm Tích Tứ Quý Gỗ Gụ 1 Bàn 2 Đôn 2 Ghế 1 Đoản Hàng Cũ .