Tủ Bầy Đồ Gỗ Gụ Ta Hàng Cũ Rộng 1 m 75 cm Cao 2 m 30 cm sâu 48 cm .