Tượng phật di lặc bằng gỗ pơmu nguyên khối
Kích thước: 70x28x15cm
Liên hệ: 0911.776.876 hoặc website: atuongdep.com
Giá: 2250k
Lích ảnh để xem kích thước lớn hơn. 

Tên:	atuongdep-106.jpg 
Xem:	3 
Kích cỡ:	157 Bytes 
ID:	4219Lích ảnh để xem kích thước lớn hơn. 

Tên:	atuongdep-106.jpg 
Xem:	3 
Kích cỡ:	157 Bytes 
ID:	4219