Trang 1 của 10 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 93

Chủ đề: Tặng miễn phí Cuốn Album Ảnh tượng Phật đẹp Phúc Minh

 1. #1

  Cool Tặng miễn phí Cuốn Album Ảnh tượng Phật đẹp Phúc Minh

  Mong được CHO ĐI những gì tốt đẹp nhất Chúng tôi CÓ được.
  Gửi tặng tới tận tay miễn phí Cuốn Album tượng Phật đẹp do Xưởng tạo tác cho Chùa và mọi người.
  Quý vị có thể dùng Mẫu tượng không cần xin phép Xưởng.
  Để được gửi tới tận tay, xin nhắn SĐT: 0967.302.774 (Zalo/Viber), Website: http://www.tactuongphat.com

 2. #2
  Bão số 12 đã khiến 106 người chết và 25 người mất tích; hàng ngàn ngôi nhà; hoa màu… bị ngập, hư hỏng… Xin niệm.


  KINH QUÁN ÂM CỨU KHỔ


  Nam Mô Đại-từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (3 lần)


  Nam Mô Phật,
  Nam Mô Pháp,
  Nam Mô Tăng,  Bá thiên vạn ức Phật,
  Hằng hà sa số Phật,
  Vô lượng công đức Phật,  Phật cáo A-nan ngôn,
  Thử kinh đại-thánh,
  Năng cứu ngục tù,
  Năng cứu trọng bịnh,
  Năng cứu tam tai bá nạn khổ .
  Nhược hửu nhơn tụng đắc nhất thiên biến,
  Nhứt thân ly khổ nạn,tụng đắc nhứt vạn biến,
  Hiệp gia ly khổ nạn, Nam Mô Phật Lực oai,
  Nam Mô Phật lực hộ , Sử nhơn vô ác tâm,
  Linh nhơn thân đắc độ , Hồi quang Bồ-tát,
  Hồi thiện Bồ-tát, A nậu đại thiên-vương,
  Chánh-điện Bồ-Tát , Ma kheo ma kheo.
  Thanh tịnh Tỳ-kheo,
  Quán sự đắc tán,
  Tùng sự đắc ưu,
  Chư Đại Bồ-Tát,
  Ngủ-bá A-La Hán,
  Cứu-độ đệ-tử : (Họ tên tuổi ...)
  và tất cả chúng sanh,
  Nhất thân ly khổ nạn,
  Tự ngôn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát ân lạc bất tu giãi,  Cần đọc bá thiên vạn biến,
  tai nạn tự nhiên đắc giải thoát.
  Tín thọ phụng hành.
  Tức thuyết chơn-ngôn viết:  Kiêm Bà Kiêm Bà Đế,
  Cầu Ha Cầu Ha Đế,
  Đà Ra Ni Đế,
  Ni Ha Ra Đế,
  Tỳ Lê Nễ Đế,
  Chơn Lăng Càng Đế,
  Ta Bà Ha .  NAM-MÔ ĐẠI-TỪ ĐẠI-BI , TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN,


  LINH CẢM QUÁN-THẾ-ÂM MA-HA-TÁT


  (Niệm câu chót 3 lần, 10 lần, hoặc 108 lần, càng nhiều, càng tốt. )


  www.tactuongphat.com 3. #3
  Bão số 12 đã khiến 106 người chết và 25 người mất tích; hàng ngàn ngôi nhà; hoa màu… bị ngập, hư hỏng… Xin niệm.


  CHÚ ĐẠI BI


  Nam-mô Đại bi Hội Thượng Phật, Bồ tát. (3 lần)
  Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà-ra-ni:
  Nam-mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam-mô A rị gia bà lô kiết đế, thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca ru ni ca da. Úm tất bàn ra phạt duệ, số đát na đát tả. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
  Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà dà ma phạt đặc đậu. Đát diệt tha. Úm a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế. Di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma la ma la, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu ru cu ru kiết mông, cu ru cu ru, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da. Dá la dá la, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lị. Phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hu lu hu lu ma la. Hu lu hu lu hê lị, sa ra sa ra, si ri si ri, su ru su ru, Bồ đề dạ, Bồ đề dạ, Bồ đà dạ, Bồ đà dạ. Di đế rị dạ, na la cẩn trì, địa rị sắt ni na. Ba dạ ma na sa bà ha. Tất đà dạ sa bà ha. Ma ha tất đà dạ sa bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, sa bà ha. Na la cẩn trì, sa bà ha. Ma ra na ra sa bà ha. Tất ra tăng a mục khê gia, sa bà ha. Sa bà ma ha, a tất đà dạ, sa bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, sa bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ, sa bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, sa bà ha. Ma bà rị thắng kiết ra dạ, sa bà ha.
  Nam-mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam-mô a rị gia ba lô kiết đế, thước bàn ra dạ, sa bà ha.
  Úm tất điện đô mạn đá ra bạt đà giạ, sa bà ha (3 lần)
  Lò hương vừa đốt,
  Cõi pháp thơm lây,
  Chư Phật bốn biển đều xa hay.
  Thấu tâm thành này,
  Chư Phật hiện thân ngay.
  Nam-mô Hương vân cái Bồ tát ma-ha-tát (3lần)
  www.tactuongphat.com

 4. #4
  Bộ tượng Thất Phật Dược Sư (5 Bộ Thủ Ấn) dựa trên tranh vẽ cổ Mạn Đà La cách đây hàng trăm năm đã tạo tác thành công.
  Mẫu duy nhất tại Việt Nam và Đài Loan.  Quý Chùa đã có thể đặt hàng tượng cao 50cm, 60cm, 75cm, 1m, 1.28m, 2m.
  Gỗ Hương ta, Hương đá nhập khẩu, Hương Nam Phi.  Đặt tạc: 0967302774 (Zalo/Viber), Website: www.tactuongphat.com


  1. Nam Mô Tịnh Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
  2. Nam mô Viên Mãn Hương Tích Thế giới Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai
  3. Nam mô Vô Ưu Thế giới Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai
  3. Nam mô Pháp Tràng Thế giới Pháp Hải Lôi Âm Như Lai
  4. Nam mô Thiện Trụ Bảo Hải Thế giới Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai
  5. Nam mô Quang Thắng Thế giới Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai
  6. Nam mô Diệu Bảo Thế giới Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai


 5. #5
  Nhiều quý Sư đến Chùa Hòa Phúc (Quốc Oai) ngắm bộ Sa Bà Tam Thánh lối Nhật Bản đẹp nhưng không biết ai tạc.
  Xưởng Phúc Minh xin phép giới thiệu bộ tượng do Xưởng tạo và cùng 4 Pho tượng khác tại gian thờ Tổ.
  Đặt tạc: 0967302774. Website: www.tactuongphat.com

 6. #6
  Nhiều Quý vị băn khoăn: "Tượng Voi 6 ngà ngài Phổ Hiền cưỡi, người Việt Nam tạc có đẹp, có khôn không?".

  Xưởng Phúc Minh xin giới thiệu bộ tượng Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền Bồ tát đang sáng tác của Xưởng.

  Nhận đặt hàng từ hôm nay.

  Quý vị có thể đặt cao 60cm, 81cm, 86cm, 1m, 1.28m, 1.5m, 2m, 3m, 4.5m.

  Hương đá nhập khẩu, hương Nam phi, Gõ.

  Cần đặt trước 8-12 tháng.

  Đặt tạc: 0967 302 774. Website: www.tactuongphat.com

  #tuongphat #phat #quanam

 7. #7
  Kính thưa quý nhà Hảo tâm,
  Mong ước lớn nhất của chúng tôi là phát hành Tờ báo giấy Cúng dường tượng Phật và gửi tặng cho các Doanh nghiệp, nhà Hảo tâm hàng tháng để mọi người dễ đọc, dễ tìm thông tin mình cần và đỡ tốn thời gian. Và chúng tôi đang nỗ lực để thực hiện ước mơ đó.
  Quý vị biết đó, Dự Án Cúng Dường tượng Phật đã hoạt động được 4 tháng, trang Web và trang Facebook Fanpage đã dần ổn định, giờ đây chúng tôi tiếp tục triển khai Ấn bản Báo Cúng dường tượng Phật mỗi tháng 1 số vào mồng 5 hàng tháng, phát hành miễn phí thông qua phiên bản e-book.
  Số đầu tiên sẽ được phát hành vào ngày 05 tháng 01 năm 2018 với các Nội dung sau:
  1. Báo cáo kết quả Cúng dường tượng Phật
  2. Cập nhật Danh sách các Chùa đang kêu gọi phát tâm cúng dường
  3. Những Chùa mới kêu gọi phát tâm trong tháng
  4. Tìm hiểu về tượng pháp
  5. Hình ảnh tượng Phật đẹp
  6. Các bài viết hay về Phật giáo

  Đây là phiên bản thử nghiệm trước khi tiến hành In tạp chí ra giấy màu và gửi tặng miễn phí các Doanh nghiệp, nhà Hảo tâm trên toàn quốc.
  Kính thư.
  TM Ban Quản trị Dự Án Cúng dường Tượng Phật
  http://cungduong.vn/bao-cung-duong-tuong-phat/

 8. #8
  Chương trình Ca nhạc Phật Giáo và Đấu giá tượng Quan Âm do Xưởng Phúc Minh tạo tác, gây quỹ Từ thiện Hướng về đồng bào miền Trung bị thiên tai trong cơn bão số 12


  Chùa Quan Âm, TP. HCM tổ chức
  Địa điểm: Sân Khấu Trống Đồng, 12B, Cách Mạng Tháng 8, Q.1, TP. HCM
  Thời gian: 19 giờ 30, ngày 7/1/2018
  Điện thoại đặt vé: 0932419689 (Sư thầy Thích An Giác)


  Với sự tham gia của các nghệ sĩ ca sĩ khách mời đến từ Thủ Đô Hà Nội và TPHCM
  1.Danh Ca Nhạc sĩ Ngọc Sơn
  2.Nghệ sĩ Thanh Hằng
  3.NSND Thu Hiền (đến từ Thủ Đô Hà Nội)
  4.Danh hài Chí Tài
  5.Danh hài Tấn Beo
  6.Danh hài Tấn Bo
  7.Ca sĩ Hiền Thục
  8.Ca sĩ Quang Hà
  9.Ca sĩ Quách Tuấn Du
  10.Ca sĩ Hoài Lâm
  11.Ca sĩ Khánh Bình
  12.Ca sĩ Hồng Minh (quán quân giọng hát việt nhí )
  13.Ca sĩ Như Khôi (quán quân chủ nhân đất nước)
  14.Ca sĩ Bé Phương Chi (đến từ Thủ Đô Hà Nội)
  15.MC dẫn chương trình: Diễm Quỳnh


  Thân mời quí Phật tử và cùng tất cả khách quí xa gần dành chút thời gian quý báu đến tham dự và ủng hộ cho chương trình gây quỹ từ thiện.Tất cả doanh thu quyên góp trong đêm nhac sẽ dành tặng cho đồng bào miền trung bị bão lũ tàn phá nặng nề nhất .
  Ban tổ chức rất mong sự đóng góp và chung tay hùn phước của tất cả quý vị xa gần.
  STK ủng hộ:060164287931, Huỳnh Hồ Nhật Hậu, Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Bình Thạnh.
  Chủ nhiệm chương trình :THẦY THÍCH AN GIÁC
  Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý thiện nam tín nữ được sức khỏe dồi dào,thân tâm thường an lạc,và cuộc sống mãi bình an dưới ánh hào quang của Đức Phật.


  A Di Đà Phật


  Xem chi tiết tại: http://cungduong.vn/ca-nhac-phat-giao-tu-thien/
 9. #9
  Quá trình tạo Diện tượng Phật Thích Ca cao 3 mét tại Xưởng Phúc Minh.
  Ni cô Thích Nhuận Hậu thỉnh về Phan Rang Tháp Chàm

  Nhận tạo tượng Phật Thích Ca cao 60cm, 86cm, 1m, 1.28m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m, 3.6m.
  Đặt tạc tượng: 0967 302 774. Website: www.phatthichca.tactuongphat.com


 10. #10
  Nhà Chùa và nhóm Phật tử tại Hải Phòng đến Xưởng Phúc Minh đặt tạo tượng Phật Thích Ca cao 2.5 mét.


  Thầy có nói: "Thầy đi nhiều nơi tại Việt Nam, nhưng cuối cùng vẫn phải quay lại Xưởng Phúc Minh dù phải chờ gần 1 năm mới có tượng".


  Đặt tạc tượng: 0967 302 774. Website: www.phatthichca.tactuongphat.com

Trang 1 của 10 123 ... CuốiCuối

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •