/pm-1D1B.html][/URL]Mỹ Nhân Tây Thi . Cao 2 m 20 cm . Gỗ nguyên khối không chắp ghép .