Nếu kỳ nam luôn là số 1 thì trong các loại gỗ quý nhất loại gỗ nào giữ vị trí số 2 ? Nếu Cho tôi được chọn tôixin chọn Gỗ hoàng đàn.Ông Vua Họ Thông bị ChNA ráo riết săn lùng http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/dm/B3YW/20170909_181222.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...909_181501.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...909_181255.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...909_180358.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...909_180240.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...909_180322.jpg