Gỗ Hoàng đànchỉ còn màu vàng kim và lân tinh kim tuyến sao vàng http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...icture_094.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...icture_093.jpg