Từ những sợi nhôm, nghệ nhân người Hàn Quốc Seung Mo Park tạo nên tác phẩm điêu khắc tượng trưng, sống động và tinh tế.


Châu Mỹ
Ảnh: Seung Mo Park