nơi sống và thu hái: Cây mọc ở rừng thường xanh vùng đồng bằng từ Nghệ An trở vào đến Đồng Nai, Tây Ninh. Còn phân bố ở Campuchia.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Gỗ màu vàng nhạt, lõi thẫm hơn, gỗ già màu nâu nhạt, có mùi thơm, được dùng đóng đồ mộc cao cấp, làm quan tài, đốt thơm như trầm. Có thể cất lấy tinh dầu thơm được dùng như dầu Đàn hương. Theo Loureiro, gỗ có các tính chất làm tan sưng, làm ra mồ hôi và trợ tim. Theo Bác sĩ Menaut thì lõi gỗ phối hợp với Dây chiều dùng chế loại nước thuốc hãm lợi tiểu và phối hợp với những vị thuốc khác làm thuốc hạ sốt. http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/dm/B440/Picture_007.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...icture_004.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...icture_010.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...icture_004.jpg http://upanh2.nghethuatdieukhac.com/...icture_008.jpg