Mẫu Đơn Trim trĩ . Gỗ Trắc . Khung Hương . Hàng Cũ Mới Hoàn Thiện . Cao 90 cm rộng 70 Cm dày 6 cm Nguyên 1 tấm không chắp ghép .

Tel: 0915161615