các sản phẩm diểu làm bằng tay liền khối ko bẽ ghép nối để làm kênh bong . do sản phẩm nhỏ mong manh kko vận chuyển ship xa được chỉ vận chuyên ở HCM sai gon . bác nào gần xin qua dia chỉ xem tượng chi tiết liên hệ số đt 01644882498 .kích thước dưới đây tính bằng cm hoa mẫu đơn gỗ trắc kiến bướm bằng gỗ mun sừng :kích thước hoa mau dơn + mặc đế dài 61 ngang 28 day 20