PDA

Xem bản đầy đủ : Tượng Phật thích ca mâu ni nhân từhuutuan2015
09-19-2015, 02:33 PM
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là danh hiệu đầu tiên của Đức Phật. Ngài là người khai sinh ra Phật giáo. Thông thường, trong mỗi gia đình Phật giáo đều có bàn thờ tượng Phật để cầu xin bảo hộ cho gia đình được bình an, chế hòa hung khí và mang lại những điều tốt lành. Tượng Phật rất linh, nên chúng ta cần phải bày biện cho đúng cách để tránh mang lại những điều không hay cho gia đình.
Một số hình ảnh điêu khắc tượng Phật Bổn Sư Thích ca (http://dieukhacdanonnuoc.vn/da-phong-thuy/tuong-da/tuong-bon-su-thich-ca)


[center]http://dieukhacdanonnuoc.vn/wp-content/uploads/2015/08/tuong-phat-thich-ca-dep.jpg[center]
[center]Tượng Phật thích ca đẹp (http://dieukhacdanonnuoc.vn/tuong-phat-bang-da/tuong-bon-su-thich-ca/tuong-phat-thich-ca-dep.html)[center]


[center]http://dieukhacdanonnuoc.vn/wp-content/uploads/2015/08/t%C6%B0%E1%BB%A3ng-ph%E1%BA%ADt-th%C3%ADch-ca.jpg[center]
[center]Tượng phật thích ca đá cẩm thạch (http://dieukhacdanonnuoc.vn/tuong-phat-bang-da/tuong-bon-su-thich-ca/tuong-phat-thich-ca.html)[center]


[center]http://dieukhacdanonnuoc.vn/wp-content/uploads/2015/07/t%C6%B0%E1%BB%A3ng-b%E1%BB%93n-s%C6%B0-th%C3%ADch-ca-%C4%91%C3%A1-non-n%C6%B0%E1%BB%9Bc.jpg[center]


[center]http://dieukhacdanonnuoc.vn/wp-content/uploads/2015/08/tuong-phat-thich-ca-dep1.jpg[center]


[center]http://dieukhacdanonnuoc.vn/wp-content/uploads/2015/07/t%C6%B0%E1%BB%A3ng-ph%E1%BA%ADt-thich-ca-b%E1%BA%B1ng-%C4%91%C3%A1.jpg[center]

42d3e78f26a4b20d412==