PDA

Xem bản đầy đủ : MP3 - GT Nghe & Nói Trung Cấp 中级汉语听和说xuanloc314
11-18-2012, 09:13 AM
Giáo trình này là cũng là giáo trình xưa thiệt là xưa, nhưng hổng phải hổng có ích, nó cơ bản và hệ thống khá tốt những câu khẩu ngữ đời thường, chỉ có điều là từ ngữ hơi cũ... vì nằm trong hệ thống từ ngữ trong thời kỳ cải cách mở cửa từ những năm 1980 đến 1990.

Vì có yêu cầu nên post mp3 của giáo trình này. Nhưng file do cd là dạng track không có cắt thành từng file mà chỉ là ép từ băng lên đĩa cd cho nên chỉ có 2 track cho mỗi đĩa, tổng cộng 12 file cho 6 đĩa (gồm 32 bài nghe trong sách)

.

Nghe và Nói tiếng Trung Quốc (6 CDs) - Trung cấp
[ĐH Ngôn Ngữ Bắc Kinh]

Quyển sách này được biên soạn cho sinh viên nước ngoài năm thứ 2 chuyên nghành tiếng Trung Quốc hiện đại, hoặc những người đã nắm vững phần ngữ pháp căn bản và có vốn từ vựng khoảng trên 2.500 từ. Sau khi học xong giáo trình này, người học có thể nghe và hiểu tiếng Phổ thông Trung Quốc ở mức giao tiếp thông thường, có khả năng nói và viết lưu loát, chính xác.

Quyển sách này có tất cả 32 bài, một chương có ba bài, sau mỗi chương có bổ sung phần bài tập chương. Bài tập chương chia thành hai phần chính là nghe và nói. Phần luyện nghe được chia thành ba đoạn. Đoạn băng 1 gồm bài học chính, kèm theo phần giải thích từ mới (có dịch tiếng Việt), các từ ngữ trọng điểm và bài tập. Đoạn băng 2 và đoạn băng 3 yêu cầu người học nghe và hiểu được nội dung chính, không có từ mới và giải thích từ khó, chỉ kèm theo một hai mục bài tập. Nội dung của bài luyện nói và luyện nghe phối hợp với nhau. Ngoài ra, cách dùng từ và mẫu câu cũng rất được coi trọng trong bài luyện nói. Bài tập chương là phần ôn tập ba bài học trước đó, chủ yếu là luyện nghe và luyện nói; phần ôn tập các từ ngữ, mẫu câu được tách riêng, hoặc kết hợp với bài tập luyện nghe và nói.

LINK LOAD MP3 tại đây (http://tiengtrung.vn/diendan/showthread.php/2583-MP3-GT-Nghe-amp-Noi-Trung-Cap.html)

Chúc các bạn học tốt.

42d3e78f26a4b20d412==