PDA

Xem bản đầy đủ : Tượng gỗ Song Long Nu (Nhìn là mê liền)tersngocnguyen
03-01-2012, 01:53 PM
Cao 2m1, ngang 1m1
Gia:30.000 USD
Ai muon mua zui long lien he: 0983.277.166(gap A Lac))
http://nk7.upanh.com/b1.s25.d3/1974b3d9e42969dd172e6f0656121d51_42636267.dsc02002 .jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc02002/v/4rz4dm1hcnb.htm)

http://nk3.upanh.com/b2.s26.d1/12d6da8e652556286273bcef2e6602b1_42636093.dsc02003 .jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc02003/v/erz86m8hevx.htm)

http://nk6.upanh.com/b6.s16.d1/2da289f1ff474f5f264d8451afd81886_42636236.dsc02008 .jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc02008/v/5rz31m3h8rv.htm)

http://nk1.upanh.com/b4.s26.d1/8fc56f83370532db555a5a7301dea42b_42636111.dsc02004 .jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc02004/v/8rz6cmfq5wr.htm)

http://nk2.upanh.com/b3.s13.d3/5c9aabfa85311622e4e830f88b5ea8b1_42636062.dsc02005 .jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc02005/v/1rz63mch5tn.htm)

http://nk2.upanh.com/b5.s24.d3/60f8dc5fbadaf567b55f0a260809f6aa_42636192.dsc02007 .jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc02007/v/3rz88m3h8ql.htm)

http://nk6.upanh.com/b1.s3.d1/1b76dfd089429abd0f4a6af8b6bd69da_42636156.dsc02006 .jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc02006/v/crzfdmdhaii.htm)

thanhyt
07-05-2012, 08:51 AM
Đẹp quá bác ah!!!! e cung co cuc nu cao 2m gỗ thơm mùi dừa, nhìn bác làm con rồng mà thich!!! có ai trả giá chưa bác nhỉ??? Bác nhận được mail cho e n :roll: ha!!!

thanhyt
07-05-2012, 08:55 AM
co j bac ll sdt 0976486100 or (mail: letramit@gmail.com) nhìn con rồng e k tháy chan lun!!!! that nguong mộ

42d3e78f26a4b20d412==