PDA

Xem bản đầy đủ : Ô tô làm bằng cátkieutrang
09-21-2011, 12:32 AM
Ô tô bằng gỗ, ô tô bằng nhựa, ô tô bằng giấy... và bây giờ là những chiếc ô tô làm từ cát...

http://www.autobay.vn/test/2011-09-14_11171NVKSKLYCLCCQB2.jpg

http://www.autobay.vn/test/2011-09-14_SandCarArt.jpg

http://www.autobay.vn/test/2011-09-14_sandporschehl1.jpg

http://www.autobay.vn/test/2011-09-14_sega-rally-sand-promo-car.jpg

http://www.autobay.vn/test/2011-09-14_XH13PCDjPhwG.jpg

42d3e78f26a4b20d412==