PDA

Xem bản đầy đủ : Những tác phẩm "độc" từ lốp xekieutrang
09-11-2011, 01:12 AM
Khó có thể tin chất liệu tạo nên những tác phẩm điêu luyện sau lại chính là lốp xe.

http://image.tin247.com/vtc/090417161947-797-437.jpg

http://image.tin247.com/vtc/090417161948-806-546.jpg

http://image.tin247.com/vtc/090417161948-522-377.jpg

http://image.tin247.com/vtc/090417161948-122-903.jpg

http://image.tin247.com/vtc/090417161948-255-231.jpg

http://image.tin247.com/vtc/090417161948-382-601.jpg

http://image.tin247.com/vtc/090417161948-102-406.jpg

http://image.tin247.com/vtc/090417161948-205-910.jpg

http://image.tin247.com/vtc/090417161948-200-65.jpg

http://image.tin247.com/vtc/090417161948-332-409.jpg

http://image.tin247.com/vtc/090417161948-165-535.jpg

http://image.tin247.com/vtc/090417161948-647-766.jpg

http://image.tin247.com/vtc/090417161948-958-23.jpg

42d3e78f26a4b20d412==