PDA

Xem bản đầy đủ : Những kỷ lục điêu khắc viêt nam tại chùa bái đínhkylan
01-23-2011, 08:27 AM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/5B/66/anan.jpg
Bộ tượng A Nan - Ca Diếp bằng đồng lớn nhất: mỗi tượng nặng 30 tấn, cao 9m, đặt tại điện thờ Giáo chủ Thích ca Mâu ni.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/5B/66/chuong-dong.jpg
Chuông đồng lớn nhất, nặng 30 tấn.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/5B/66/gieng-ngoc.jpg
Giếng Ngọc lớn nhất với đường kính 35m.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/5B/66/hanh-lang-la-han2.jpg
Chùa Bái Đính cò hành lang La Hán dài nhất với 500 vị La hán được tạc bằng đá xanh nguyên khối.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/5B/66/ong-ac.jpg
Tượng ông Thiện và ông Ác bằng đồng cao và nặng nhất, đặt nơi cổng tam quan chùa Bái Đính, mỗi pho nặng 20 tấn, cao 5,2m.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/5B/66/ong-thien.jpg
Tượng ông Thiện.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/5B/66/phat-thich-ca-mau-ni.jpg
Pho tượng Phật Thích ca Mâu ni bằng đồng cao và nặng nhất, 150 tấn.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/5B/66/quan-the-am-thien-thu.jpg
Tượng Quan Thế Âm thiên thủ thiên nhãn bằng đồng dát vàng lớn nhất. Pho tượng nặng 80 tấn, cao 9,57m (tính cả bệ).
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/5B/66/tham-the-phat.jpg
Bộ tượng Tam thế bằng đồng lớn nhất, mỗi pho nặng 50 tấn.

Ảnh: Vietkings

42d3e78f26a4b20d412==