PDA

Xem bản đầy đủ : Bí ẩn xung quanh sự xuất hiện của đức phật di lặchungthinh
11-14-2017, 09:46 AM
BÍ ẨN XUNG QUANH SỰ XUẤT HIỆN CỦA ĐỨC PHẬT DI LẶC
Ngày nay, tượng Phật Di Lặc (http://tuonggohungthinh.vn/) không chỉ được thờ cúng trong các đền miếu, chùa chiền mà ngay cả trong các gia đình cũng thờ tượng Di Lặc. Trong phong thủy, Đức Phật Di Lặc là biểu tượng của hạnh phúc, mang đến may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ. Xung quanh sự xuất hiện của Ngài cũng có khá nhiều tranh luận và mâu thuẫn. Vậy Ngài xuất hiện như thế nào và ý nghĩa chi tiết của hình ảnh Phật Di Lặc là gì?

Xem ngay bài viết tại: http://tuonggohungthinh.vn/bi-an-xung-quanh-su-xuat-hien-duc-phat-di-lac (http://tuonggohungthinh.vn/bi-an-xung-quanh-su-xuat-hien-duc-phat-di-lac)http://tuonggohungthinh.vn/uploads/images/TUONG%20GO%20DI%20LAC%20GOC%20DAO.jpg

Tượng ông Di Lặc ngồi gốc đào - Biểu tượng của sức khỏe và trường thọ

http://tuonggohungthinh.vn/uploads/images/tuong-go-di-lac-1(3).jpg

Tượng Di Lặc bằng gỗ nâng vàng mang đến tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ.

Xem ngay mẫu tượng Di Lặc đẹp tại: http://tuonggohungthinh.vn/tuong-go-di-lac/ (http://tuonggohungthinh.vn/tuong-go-di-lac/)

42d3e78f26a4b20d412==