PDA

Xem bản đầy đủ : Cơ sở điêu khắc Nguyễn Trọng  1. Tượng Phật Di Lặc
  2. Tượng lũa gỗ hàng độc bản ...
  3. Lọ hoa gỗ,lục bình gỗ
  4. Một số mẫu tượng và đồ mới
  5. Tượng phật di Lặc ngồi gốc cây tùng
  6. Tượng phật di Lặc ngồi gốc cây đào
  7. Tượng phật di Lặc vác cành đào
  8. Tượng Đạt Ma
  9. Một số tượng gỗ thủy Tùng Vân đẹp
42d3e78f26a4b20d412==