PDA

Xem bản đầy đủ : Tượng gỗ Gia Bách 1. Bồ đề đạt ma gỗ Ngọc Am (01)
 2. Bình phong gỗ trắc tích TÙNG HẠC
 3. Quan Công - Nguyễn Tiến
 4. Tế công gỗ trắc 85cm (04)
 5. Bồ đề Đạt Ma - Đạt ma lên chùa thiếu lâm (05)
 6. Đạt ma sư tổ lũa gõ đỏ (06)
 7. Tranh gỗ tích : Lý ngư vọng nguyệt (07)
 8. ĐẠT MA THIỀN - Tượng Tầu (08)
 9. Tranh sơn mài cẩn trứng 1968 - NGŨ HỔ
 10. Ống bút đá tầu - Kích cầu đường học tập (11)
 11. Quan công hiển thánh lũa gỗ trắc
 12. Quan công bắt quyết lối tầu - gỗ Cẩm Sừng (12)
 13. Đạt ma sư tổ - Nguyễn Tiến (13)
 14. Đạt ma đánh võ - Thế thủ
 15. Bát tiên - Lũa gỗ sưa tía Quảng Bình (15)
 16. Tế Công - Phiêu trên lũa trắc (16)
 17. Cửu long tranh châu - tranh gỗ cổ (17)
 18. TRanh sơn mài cẩn trứng 1968 khổ lớn 240cm X 120cm (18)
 19. Bồ đề đạt ma gỗ căm se 218cm (19)
 20. Phật tổ như lai (20)
 21. Quăng chài bắt cá - tượng ngà voi
 22. Tác phẩm : Đạt ma sư tổ - Tác giả : Nghệ nhân ĐĂNG TỰ (21)
 23. Bộ tranh đá tầu - Tuyển chọn từ thiên nhiên (22)
 24. Đường Trung Quì - Bắt ma, nghênh phúc về nhà (23)
 25. Giao lưu một bức tượng lạ, cổ, đẹp ..... (24)
 26. Khổng Tử - Gỗ trắc cao 50cm (25)
 27. Tế Công - gỗ Muồng - Cao 121cm - Tượng xưa cũ (27)
 28. Tế Công - Gỗ trắc - cao 163cm (26)
 29. Tranh phật bà nam hải cưỡi rồng (28)
 30. Đạt ma đi khất thực - lũa gỗ trắc (29)
 31. LA hán trường mũy - Nguyễn Tiến (30)
 32. Di lặc mun sừng tượng tầu (31)
 33. Di lặc - nghệ nhân Nguyễn Văn Lưu (32)
 34. Kính phố bức tượng nữ thần tự do Tác giả KTS Frédéric Bartholdi 1887 (33)
 35. QUAN CÔNG BẮT QUYẾT 69cm (34)
 36. Đạt ma đi giáo hóa lũa gỗ trắc (34)
 37. Phật tổ nhập niết bàn - sơn thếp (36)
 38. Tế điên hòa thượng - lũa gỗ trắc cao 47cm (37)
 39. Bộ tranh sơn mài khảm trai : HAI BÀ TRƯNG ĐÁNH TRẬN (38)
 40. Tác phẩm tranh sơn mài : NGƯ - TIỀU - CANH - MỤC (39)
 41. Tranh đá tầu khổ lớn (40)
 42. Lý thiết Quài - tượng tầu (42)
 43. Bộ tam đã gỗ mun sừng do thợ tầu chợ lớn làm trước 1975
 44. Sập ngựa 2 tấm Gỗ gụ ta (43)
 45. Kính phố bộ ghế vách Thái Sư (ông thái sư bà thái sư) (44)
 46. GL bức tượng cũ Hai ông tiến đánh cờ (45)
 47. Quăng chài bắt cá - tượng ngà voi
 48. Đôn gỗ trắc - chuẩn lối tầu
 49. Kỷ bầy đồ - Khay trà - Tam sơn gỗ trắc ...... hàng tinh xảo
 50. Di lặc gỗ trắc - nghệ nhân Nguyễn Văn Lưu thể hiện
 51. Di lặc hàng khủng
 52. Đạt ma phục hổ - gỗ trắc dây cao 83cm
 53. Di lặc gỗ sưa - Tác giả nghệ nhân Nguyễn Tiến
 54. Đạt ma thiền gỗ trắc
 55. Trường my gỗ sưa
 56. Tế công gỗ trắc đen cao 58cm
 57. Tế công lũa mun sừng Nguyễn Tiến
 58. Bình phong tứ linh gỗ trắc
42d3e78f26a4b20d412==