PDA

Xem bản đầy đủ : SHOP TRANH TƯỢNG GỖ TIẾN THỦYTrang : [1] 2 3

 1. Tranh Gỗ Điêu Khắc
 2. ( 228 ) Khay Tráp Nu Hương .
 3. Giới thiệu các sản phẩm mới của shop Tiến Thủy
 4. Tranh gỗ cửu long,ngũ điểu, tượng gỗ lũa quý hiếm....
 5. San pham moi
 6. Sản Phẩm Mới
 7. Sản phẩm mới
 8. Tượng Đạt Ma nu nghiến
 9. Sản phẩm mới ( 31/10/2010 )
 10. Sản phẩm mới 20 -11-2010
 11. Sản phẩm mới 23-11-2010
 12. Sản phẩm 26-11-2010
 13. Sản phẩm 28-11-2010
 14. Sản phẩm 30-11-2010
 15. Sản phẩm mới
 16. Sản Phẩm Mới 19/12/2010
 17. La Hán phục hổ
 18. bàn gỗ quý
 19. bình phong và mặt nạ
 20. sản phẩm mới 14 - 2- 2011
 21. Sản phẩm cập nhật 15.4.2011
 22. hang moi 22/5 tranh go
 23. tuong go ngay 22.5
 24. nội thất 22.5
 25. Gỗ lũa,Bàn lũa = chất liệu Hoàng dàn rủ.
 26. Tượng gỗ cao cấp
 27. Tranh gỗ cao cấp 2
 28. Sản phẩm mới ngày 7/9/2011
 29. Sản phẩm mới ngày 18/9/2011
 30. Sản phẩm mới ngày 21/9/2011
 31. Sản phẩm mới ngày 30/9/2011
 32. Sập Vắt Vải
 33. Đạt ma
 34. Sản phẩm mới ngày 16/11/2011
 35. Tuyệt phẩm điêu khắc từ nước Lào
 36. bộ bàn ghế cổ đẹp còn nguyên vẹn đến nay
 37. bộ tranh trên đĩa và sản phẩm tinh sảo có một không hai
 38. đôi lục bình đẹp và bức tranh điêu khắc bằng vàng
 39. bộ tứ tranh gỗ và đôi tranh màu bánh mật
 40. tượng các con vật dáng hay
 41. các bức tượng phật đặc sắc và tượng đầu phật
 42. Nội thất Huế
 43. Tranh điêu khắc
 44. Toàn Trắc
 45. Tượng mới
 46. Gỗ lũa
 47. Thiên Vương
 48. Văn Thù Phổ hiền Bồ Tát
 49. Tượng mới
 50. Tranh và tượng
 51. Tranh Tượng
 52. Vài tác phẩm mới
 53. Tranh tượng mới
 54. Nội thất
 55. Tứ Đại Thiên Vương
 56. Sập Ba Bông
 57. Cửu Long
 58. Đạt ma Di lạc
 59. Toàn Tranh Trắc
 60. Lọ Hoa Tứ Linh
 61. Khay Tứ Linh
 62. Báo Nu
 63. Vinh Quy Bái Tổ
 64. Tranh Trúc Phượng
 65. Bàn ghế Song Long chầu Nguyệt
 66. Tượng mới 1-4 2012
 67. Bàn ghế Quốc Sư
 68. Bàn ghế Cổng thành
 69. Tranh điêu khắc Long Hổ
 70. Tranh Hoa Phù Dung
 71. Điêu khắc Tinh xảo
 72. La hán trường My
 73. Điêu khắc tinh xảo siêu nhỏ
 74. Toàn Bàn Ghế
 75. Hồng Trĩ
 76. Tủ Bầy Đồ
 77. Tranh Tứ Quý Mới
 78. Trường Kỷ Tầu
 79. Tùng Hạc Sơn Thủy
 80. Vài Pho Tượng Cổ
 81. Tủ bầy Đồ
 82. Tủ Chùa
 83. Tủ Chè
 84. Tượng mới 12 /5 /2012
 85. Tranh Tư Quý 12/5/2012
 86. Lọ hoa Mun
 87. Tranh Gô 17/5/2012
 88. Di Lạc gánh Tiền
 89. Mai Điểu
 90. Hồng Trĩ . Mai Điểu
 91. Lọ Hoa Tứ Linh
 92. Bách Điểu
 93. Ngư Ông
 94. Tranh điêu khắc Nhật Bản
 95. Đức Chuẩn Đề
 96. Kiến Ong Siêu Nhỏ
 97. Thần Ưng truy Mãng Xà
 98. Sập Mai
 99. Mặt Nạ Gỗ
 100. Chim Công Mẫu Đơn
 101. Chim Hoa Tinh Xảo
 102. Bàn Ghế Khánh Lùn
 103. Đat Ma Siêu Nhỏ
 104. Phù Dung Chim Trĩ
 105. Sư Tủ Vờn Cầu
 106. Tranh Tứ Quý kèm 12 Con Giáp
 107. ( 1 ) Tranh điêu khắc cũ
 108. (2) Tranh Điêu khắc Gỗ Tinh xảo khổ lớn
 109. ( 3 ) Đạt Ma siêu nhỏ . Kiến và Bọ Ngựa
 110. ( 4 ) Bàn ghế Mai Điểu
 111. ( 5 ) Tượng ngồi Ngai tinh xảo .
 112. ( 6 ) Mai Điểu gỗ Sưa Tím
 113. ( 7 ) Lọ Tứ Linh
 114. ( 8 ) Cúc Trúc Mai Lan
 115. ( 9 ) Sập Tủ Chè Mai Điểu
 116. ( 10 ) Nho Sóc
 117. ( 10 ) Trầm Mặc
 118. ( 12 ) Tủ Chè Cánh Cong
 119. ( 13 ) Tuyết Sơn
 120. Tủ chè khảm ( Văn Vương Cầu Hiền . Tam Cố Thảo Lư )
 121. ( 14 ) Đạt Ma gỗ Trắc
 122. ( 15 ) Phật
 123. ( 16 ) Tứ Quý đang hoàn thiện .
 124. ( 17 ) Tủ bầy Đồ
 125. ( 18 ) Quan Âm Tự Tại
 126. ( 19 ) Tây Phương Tam Thánh
 127. ( 20 ) Lọ hoa điêu khắc
 128. ( 21 ) Tranh Tứ Quý . Câu đối sơn thếp
 129. ( 21 ) Hoa Mẫu Đơn Chim Trĩ
 130. ( 23 ) Bình Phong
 131. ( 24 ) Vinh quy bái Tổ
 132. ( 25 ) Tùng Hạc
 133. ( 26 ) Tam đa
 134. ( 27 ) Bàn ghế Thọ Dơi
 135. ( 28 ) Tranh Tứ Quý
 136. ( 29 ) Báo Nu
 137. ( 30 ) Bách Điểu triều Phụng
 138. ( 31 ) Phù Dung Chim Phượng
 139. ( 32 ) Lọ Hoa Tứ Quý
 140. ( 33 ) Bát Mã
 141. ( 34 ) Phong cảnh Làng Quê
 142. ( 35 ) Chim Công vọng Nguyệt
 143. ( 36 ) Song Mã
 144. ( 37 ) Tranh điêu khắc Trúc Phượng
 145. ( 38 ) Hoa Phù dung Chim Công
 146. ( 39 ) Linh Vị
 147. ( 40 ) Quan Công Đọc Sách
 148. ( 41 ) Gậy Như Ý
 149. ( 42 ) Mặt Nạ Gỗ
 150. ( 43 ) Phượng Hồng
 151. ( 44 ) Bách Điểu Gỗ Hương đang hoàn thiện
 152. ( 45 ) Tứ Quý . Chim Hoa
 153. ( 46 ) Tượng Gỗ Châu Phi
 154. ( 47 ) Cúc . Kê
 155. ( 48 ) Thủy Tùng - Đạt Ma
 156. ( 49 ) Toàn Gà
 157. ( 50 ) Gỗ Hương - Tranh Tứ quý .
 158. ( 51 ) Pơ Mu - Tranh Tứ Quý - Giá Rẻ .
 159. ( 52 ) Sập . Mai cài Thọ
 160. ( 53 ) Nu Hương - Nghê .
 161. ( 54 ) Bàn Ghế Louis
 162. ( 55 ) Tứ Quý - Tranh điêu khắc
 163. ( 56 ) A nan và Ca diếp .
 164. ( 57 ) Sập - Ba Bông .
 165. ( 58 ) Gương - Louis
 166. ( 59 ) Tủ bầy Đồ
 167. ( 60 ) Tiên Ông .
 168. ( 61 ) Bàn Ghế . Long Chầu Cuốn Thư
 169. ( 62 ) Gương . Nho Sóc .
 170. ( 63 ) Hai Tiên Đồng .
 171. ( 64 ) Quan Công
 172. ( 65 ) Tủ chè . Tứ Quý - Song Long chầu Nguyệt
 173. ( 66 ) Bàn Ghế song long phụng nguyệt
 174. ( 67 ) Rồng và Nghê .
 175. ( 68 ) Khánh - Long Cuốn Thủy
 176. ( 69 ) Gỗ Trắc - Tế Công
 177. ( 70 ) Gỗ Mun - Tủ Bầy Đồ
 178. ( 71 ) Gỗ Trắc - Phù Dung - Chim Công
 179. ( 73 ) Tủ Chè - Mai Cài Thọ
 180. ( 72 ) Gỗ Trắc - Quan Công - Khổng Minh .
 181. ( 74 ) Gỗ Hương - Tranh Tứ Quý .
 182. ( 75 ) Lý Ngư - Vọng Nguyệt
 183. ( 76 ) Tủ Chè Ba Bông .
 184. ( 77 ) Gỗ Trắc - Lọ Hoa Tứ Quý .
 185. ( 78 ) Bàn Ghế - Khánh Lùn .
 186. ( 79 ) Sập - Vắt Vải .
 187. ( 80 ) Gỗ Trắc - bình Phong
 188. ( 81 ) Gỗ HƯơng - Di Lạc .
 189. ( 82 ) Tranh điêu khắc . Chuối Tây - Đu Đủ .
 190. ( 83 ) Chim và Hoa - Tranh Tứ Quý .
 191. ( 84 ) Gỗ Gụ - Chim Công Mẫu Đơn .
 192. ( 85 ) Song Kiếm .
 193. ( 86 ) Tủ Chùa 6 Mái .
 194. ( 87 ) Gỗ Hương - Quan Công Bắt Quyết .
 195. ( 88 ) Hoa Mẫu Đơn .
 196. ( 89 ) Gỗ Nu . Báo .
 197. ( 90 ) Gỗ Bách Xanh - Quan Công .
 198. ( 91 ) Tế Công .
 199. ( 92 ) Gỗ Gụ - Bình Phong .
 200. ( 93 ) Tượng Gỗ Thái Lan .
 201. ( 94 ) Block Lịch . Điêu Khắc Gỗ .
 202. ( 95 ) Toàn Gỗ Trắc .
 203. ( 96 ) Chim Công Hoa Mẫu Đơn Nhật Bản .
 204. ( 97 ) Đường Chung Quỳ .
 205. ( 99 ) Bách Xanh . Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát .
 206. ( 100 ) Gỗ Trắc . Long Cuốn Thủy .
 207. ( 101 ) Đĩa Cửu Long
 208. ( 102 ) Gỗ hương - Phổ Hiền . Văn Thù .
 209. ( 103 ) Bàn Ghế Cuốn Thư .
 210. ( 104 ) Mỹ nhân .
 211. ( 105 ) Quạt - Tứ Linh .
 212. ( 106 ) Đạt Ma Quá Hải .
 213. ( 107 ) Gỗ Hương . Tranh điêu khắc gỗ khổ lớn .
 214. ( 108 ) Gỗ Sưa . Đạt Ma .
 215. ( 109 ) Trắc Dây . Phật Bà Lá Sen .
 216. ( 110 ) Gỗ Trắc . Bình Phúc Lộc Thọ .
 217. ( 1 1 1 ) Khay Hoa Quả . Mun Sừng .
 218. ( 112 ) Tuyệt Phẩm điêu khắc Gỗ từ Indonesia .
 219. ( 113 ) Điêu Khắc Gỗ Indonesia 2 .
 220. ( 114 ) Bình Phong Huế .
 221. ( 115 ) Đầu Lâu . Điêu khắc Gỗ Indonesia 3 .
 222. ( 116 ) Gỗ Hương . Bát Tiên Quần Thú .
 223. ( 117 ) Mai Sen Tùng Trúc - Tranh Tứ Quý .
 224. ( 118 ) Chim . Điêu Khắc Tinh Xảo .
 225. ( 119 ) gà .
 226. ( 120 ) Điêu Khắc Idonesia 5
 227. ( 121 ) Gù Hương - Đạt Ma Lũa .
 228. ( 122 ) Nu Hương - Dưa Leo .
 229. ( 123 ) Di Lạc Chúc Phúc . Nu Cẩm .
 230. ( 124 ) Điêu khắc Gỗ Indonesia 6 .
 231. ( 125 ) Toàn Tượng cũ .
 232. ( 126 ) Quan Công - Gỗ Hương .
 233. ( 127 ) Ngọc Am - Đạt Ma .
 234. ( 128 ) Điêu khắc Indonesia 7 - Phù điêu .
 235. ( 129 ) Gỗ Hương . Bát Mã đang chế tác .
 236. ( 130 ) Song Long Phụng Nguyệt . Gỗ Trắc .
 237. ( 131 ) Tứ Linh - Lọ Hoa .
 238. ( 132 ) Điêu khắc Indonesia 8 . Thần vishnu
 239. ( 133 ) Gỗ Vàng Tâm - Phù Dung Chim Trĩ .
 240. ( 134 ) Gỗ Hương - Tranh Tứ Quý 12 Con Giáp .
 241. ( 135 ) Hồ Lô - Tứ Linh .
 242. ( 136 ) Bách Điểu .
 243. ( 137 ) Gỗ Gụ - Tranh Điêu Khắc Long Cuốn Thủy .
 244. ( 138 ) Huế - Tranh Tứ Quý Khảm Nổi .
 245. ( 139 ) Gỗ Nu - Đạt Ma .
 246. ( 140 ) Gỗ Hương - Khay Cửu Long .
 247. ( 141 ) Gỗ Hương - Khổng Minh Gia Cát Lượng .
 248. ( 142 ) Nu Hương - Đang Hoàn Thiện .
 249. ( 143 ) Khuôn Tranh .
 250. ( 144 ) Gỗ Cẩm - Đạt Ma .
42d3e78f26a4b20d412==